Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Olan Mükellefler

   3100 Sayılı Kanun’a göre I. ve II. Sınıf  tacirler ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. İşletme perakende satış faaliyetine başladığı tarihten itibaren yazarkasa kullanması gerekir. Perakende satışa başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazarkasa almak zorundadır. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler satın aldıkları cihazı alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile kaydettirmelidir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini Perakende satış fişleri, Makineli kasaların kayıt ruloları, Giriş ve yolcu taşıma biletleri ile belgelendirilir.

   Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları (Resimdeki gibi) ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir. Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde zincirleme devam ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

2011 YILI Perakande satış fişi kesme sınırı: 700 TL’ dir

2011 YILI YAZAR KASA (ÖKC ) FİŞİ DÜZENLEME SINIRI 700 TL

   Perakende mal satan veya hizmet ifa eden 1. ve 2. sınıf tacirlerin vergi usul kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarını yazar kasa fişleriyle belgelendirmeleri gerekir. Yazar kasada kesilen fişler makinenin hafızasında sürekli toplanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan satış tutarını x raporu alarak öğrenebiliriz.

   Gün sonlarında da z raporu alınarak o gün o yazar kasada kaç liralık satış yapıldığı öğrenilebilir. İşletme muhasebe kayıtlarında kesilen her yazar kasa fişini değil bunların toplam tutarını gösteren günlük z tutarını dikkate alır.

Yorum Yok

Yorum Yap

Yandex.Metrica